Добре дошли в интернет страницата на

Исторически музей – Свиленград !

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Традиционната историческа конференция по повод празника на Свиленград отново събра изтъкнати учени , както  местни историци и  краеведи, които представиха свои  проучвания за региона на Свиленград, обединени от темата „Църковното и образователно дело в Тракия XV-XIX век и до началото на 20-те години на ХХ в.” Конференцията  откри  заместник-кмета на Свиленград Мария Костадинова, тя благодари на участниците за интереса им към историята на региона и им пожела ползотворна работа.

Успешна работа на участниците в конференцията отправи в обръщението си и Директорът на Института за исторически изследвания при БАН проф.дин.Илия Тодев.

            Според проф. Светлозар Елдъров  за църковната и образователна институции в Тракия следва да се говори с респект, защото именно те са факторите, които в най-голяма степен допринасят за съхраняването на националната идентичност и духовността на българите. Той благодари на директора на Исторически музей – Свиленград, Елена Митева, за инициативата за провеждане на историческите конференции и отличната организация на научния форум. 

Исторически музей - Свиленград инициира първата си конференция преди 6 години и до днес има зад гърба си 5 национални научни форума с участието на учени от БАН и различни престижни български университети. За да се съхранят за поколенията научните постижения, изнесени в докладите, в учреденото издателство към музея има вече 2 сборника с научни студии и статии, посветени на историческото минало и културни традиции на Свиленград и региона, а за печат са подготвени още 3 издания. Докладите от настоящата конференция също ще бъдат събрани в сборник, издаден от музея.

В конференцията участваха учени от БАН – от Институт за балканистика с Център по тракология и от Института за исторически изследвания, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Тракийския университет – Стара Загора, от регионалните музеи в Хасково и Благоевград, както и местни историци и краеведи. Дискутирани бяха въпроси, свързани с отстояване и изграждане на източно-православни храмове в района, където да се служи на български език, изграждане на български училища, бяха изнесени факти и за местни значими личности, работили неуморно за българската кауза и възраждане като струмишкия митрополит Герасим и одринския училищен инспектор Георги Фотев, монах Пантелеймон, създал манастири край с. Студена и др. Представени бяха нови сведения за църквите „Св.Димитър“ в Свиленград и Левка, за Йерусалимово, за трудностите при създаването на Свиленградската църковна околия и др.

 

След научния форум гостите имаха възможност да разгледат тракийската куполна гробница и средновековната крепост в с.Мезек,  да се запознаят с развитието на винения туризъм в региона.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 4 август в Исторически музей - Свиленград бе открита изложба "Лятото и старините в региона". 

Изложбата ще остане в музея до края на лятото. 

                                

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 22 юли в Арт-галерия Свиленград Мария Томова откри своя фотоизложба, посветена на красотата на цветята в Свиленград. Който желае може да разгледа изложбата всеки работен ден от 9-13,00 часа, когато е отворена галерията. 

                            

 

                              

 

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

 „Ножарството в Габровския край" се нарича изложбата, която гостува в Свиленград през април и май и е дело на Росица Бинева – уредник отдел „занаяти” при АЕК „Етър”.

            Един от най-известните ножарски цен­трове в българските земи през Възраждането е Габрово с околните села и колиби Нова махала, Баевци,Беленци, Негенци и др. По тип и варианти габровските ножове надхвър­лят 150 вида. Чрез оригинален иструментариум, и експона­ти от Х1Х в. до наши дни, се представя силата на традициите и приемствеността в ножарството в Габровския край. Екс­понатите са придружени от текстове свързани с преданията и поверията свързани с ножа, както и легенди за светеца - покровител на ножарите - св. Атанас. Благодарение на да­рения, откупки и майсторските надпревари организирани в Етъра, музеят притежава и една от най-големите колекции ножове на съвременни български майстори ножари.                        

            В изложбената зала на музея ще могат да се видят над 130 експоната - инструментариум; уникални ножове от Х1Х - началото на ХХ в. с различна техника на изработка, форма и предназначе­ние; колекции ножове от 70-те г. на ХХ в. до началото на ХХІ век.

Заповядайте на 1 април от 17,30 часа в залата на Исторически музей Свиленград!

Изложбата ще бъде придружена с  филм представящ технологи­ята за изработване на нож - кулаклия; и базар на етърския майстор ножар Андрей Андреев.

 

От 2006 година до сега изложбата е гостувала в градовете Бургас, Пловдив, Велинград, Чипровци, Кюстендил, Казанлък и др. Навсякъде тя предизвиква голям интерес, тъй като представя отколешните традиции в ножарството и съвременните наследници на занаята в Габровския край.