Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

 „Ножарството в Габровския край" се нарича изложбата, която гостува в Свиленград през април и май и е дело на Росица Бинева – уредник отдел „занаяти” при АЕК „Етър”.

            Един от най-известните ножарски цен­трове в българските земи през Възраждането е Габрово с околните села и колиби Нова махала, Баевци,Беленци, Негенци и др. По тип и варианти габровските ножове надхвър­лят 150 вида. Чрез оригинален иструментариум, и експона­ти от Х1Х в. до наши дни, се представя силата на традициите и приемствеността в ножарството в Габровския край. Екс­понатите са придружени от текстове свързани с преданията и поверията свързани с ножа, както и легенди за светеца - покровител на ножарите - св. Атанас. Благодарение на да­рения, откупки и майсторските надпревари организирани в Етъра, музеят притежава и една от най-големите колекции ножове на съвременни български майстори ножари.                        

            В изложбената зала на музея ще могат да се видят над 130 експоната - инструментариум; уникални ножове от Х1Х - началото на ХХ в. с различна техника на изработка, форма и предназначе­ние; колекции ножове от 70-те г. на ХХ в. до началото на ХХІ век.

Заповядайте на 1 април от 17,30 часа в залата на Исторически музей Свиленград!

Изложбата ще бъде придружена с  филм представящ технологи­ята за изработване на нож - кулаклия; и базар на етърския майстор ножар Андрей Андреев.

 

От 2006 година до сега изложбата е гостувала в градовете Бургас, Пловдив, Велинград, Чипровци, Кюстендил, Казанлък и др. Навсякъде тя предизвиква голям интерес, тъй като представя отколешните традиции в ножарството и съвременните наследници на занаята в Габровския край.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

По случай 3 март - Денят на освобождението на България от Османско владичество, ИМ - Свиленград обявява вход свободен за всички свои посетители.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

 

Добре дошли в обновената интернет страницата на

Исторически музей – Свиленград !

Върни най-горе
Исторически музей Свиленград©
Template by JoomlaShine