Свиленград град на бежанци

Свиленград град на бежанци

 

Настоящият том съдържа публикации на доклади, изнесени на организираната от Исторически музей - Свиленград конференция "Свиленград - град на бежанци", проведена през октомври 2013 г. Както личи от заглавието, статиите в настоящия сборник са посветени на една добре проучена тема в българската историография - въпроса за тракийските бежанци. Повод за организиране на конференцията стана тъжната годишнина от края на Втората балканска война, когато голям брой български семейства са принудени да напуснат завинаги родните си места в Източна Тракия и да потърсят убежище и сигурност на територията на Царство България. Отдавайки почит към подвига и злощастната съдба на всички български бежанци, ние поставихме в центъра на изследователския си интерес въпроса за Свиленград и свиленградските родове, които в огромното си мнозинство са потомци на бежанци не само от Източна, но и от Западна Тракия.

лв.12.00

Занаяти и търговия

Занаяти и търговия. Социално-икономическо развитие на тракийските земи

Четвъртият сборник, който издава Исторически музей - Свиленград, посветен на занаятчийството и търговията в регион Тракия. 

Занаятчиите и търговците са онази прослойка в обществото, която дава тласък в развитието на социално-икономическите отношения. Те винаги са били носители на нещо ново, понякога и нетрадиционно в живота. В крайна сметка занаятите вплитат в едно традиции и творческо въображение, български дух, възпитават естетическия вкус. Свиленград като част от Тракия е важна точка по пътя Изток - Запад, Север - Юг. Развитието на занаятчийството и търговията води и тук до промяна облика на селището. Изследователи твърдят, че усиленото развитие на търговията по тези земи започва след Съединението на Княжество България и Източна Румелия (1885 г.), когато по тези места се установява голям османски военен гарнизон, което налага задоволяване на ежедневните потребности от храна и облекло, че това от своя страна стимулира местното производство. 

лв.12.00

Стожери на духовността

Стожери на духовността. Религиозните и образователни институции на тракийските българи

Въпросното издание е сборник с изследвания на български учени, музейни специалисти и краеведи, посветени на двата големи символа на духовността на тракийските българи - православната вяра и стремежа към светска просвета. Публикациите в първата част на сборника авторите подготвиха въз основа на докладите си, изнесени пред организираната от Исторически музей - Свиленград конференция на тема "Църковното и образователно дело в Тракия ХV - ХІХ век". Във втората част на сборника намира място дарения на музея и съхраняван в продължение на близо осем десетилетия непубликуван ръкопис "Свиленград в миналото" на одринския училищен инспектор Георги Фотев, който е с важна документална и мемоарна стойност, за историята на региона.

лв.10.00

Свиленград и балканските войни

Свиленград и балканските войни 

Сборник с доклади от втората научна конференция в Свиленград през 2012 г.

Сборникът е посветен на 100-годишнината от Балканската война и освобождението на града. Този сборник е плод на усилията на редица изявени български учени, които представиха научните си изследвания в доклади по време на две научни конференции, проведени в граничния град. Първият научен форум бе свикан през месец април 2012 г. по инициатива на историческото дружество "Клокотница - Хасково и на Общинския исторически музей в Свиленград и бе проведен под научното ръководство на акад. Георги Марков. През октомври същата година се проведе втората научна конференция, инициирана от местния музей в рамките на празничните дни на Свиленград под научното ръководство на проф. дин Светлозар Елдъров.

лв.8.90

Свиленград и регионът от древността до новото време

Свиленград и регионът от древността до новото време

Сборник с доклади от Първата обшинска научна конференция 3.Х.2011 г. Свиленград

Настоящият сборник е резултат от проведената през 2011 г. научна конференция посветена на историята на Свиленград и неговите околности в рамките на инициативата на Общински исторически музей - Свиленград под наслом "Аз обичам моя град и неговата история ме интересува" в сътрудничество с членовете на ръководения от проф. дин Светлозар Елдъров проект ИБЦТ при БАН: "Балканите и Европа - трахсформация, модернизация, интеграция, ХVІІІ - ХХІ век".

 

ОЧАКВА СЕ ПРЕИЗДАВАНЕ!!!

Free Joomla templates by L.THEME